Chái trai nuôi bà cố già yếu

Trường hợp cháu cố trai mà trăm sóc “bà cố ngoại” là khá hiếm hoi trong cuộc sống này

Bình luận