Năm 2021 là năm đại dịch Sars -Covi -2 trải qua nhiều diễn biến phức tạp, gây bao mất mát đau thương, kinh tế nhiều ngành nghề suy thoái. KVS ở năm thứ 13 cũng trải qua nhiều thăng trầm với muôn vàn khó khăn chất chồng. Tình hình dịch bùng phát nhiều nơi, nên chương trình phải cân nhắc và thận trọng trong từng bước thực hiện. Không chỉ là cố gắng duy trì trợ giúp mỗi tuần 1 hoàn cảnh, mà còn nỗ lực kết nối cùng các địa bàn khác nhau, làm việc với từng ekip mới để chương trình không bị gián đoạn nửa chừng.

Trong chương trình số 52 của năm 2021, tức kỳ phát sóng cuối của năm thứ 13 đầy biến động, mời quý vị cùng chương trình nhìn lại một hành trình đầy khó khăn mà KVS đã vượt qua và mở ra hành trình năm thứ 14 với nhiều thay đổi, hứa hẹn mọi điều tốt đẹp sẽ đến và ở lại!

Bình luận