Chương trình tổng kết Khát Vọng Sống 15 năm

Càng khó khăn, càng bươn chải”.

Đó không chỉ là câu nói mà còn là lối sống tích cực của những con người biết vươn lên, tìm cách vượt qua nghịch cảnh.
Đó cũng là thông điệp mà Khát Vọng Sống đã tự trang bị cho mình, tự động viên mình trên hành trình kết nối cộng đồng – trợ giúp bà con nghèo hồi sinh.

Hãy cùng khát Vọng Sống nhìn lại chặng đường 15 năm trợ giúp bà con nghèo hồi sinh

Phần 1: Họp mặt – kỷ niệm 15 năm Khát Vọng Sống

Phần 2: Nhìn lại – Hành trình KVS 15 năm

Phần 3: Hồi sinh – Nhân vật Khát Vọng Sống năm 2023

Phần 4: Chung tay

Bình luận