Tổng số tiền gia đình nhận được: 13,450,000đ và nhiều phần quà
STT
Đơn vị, cá nhân ủng hộ
Số tiền
Quà Tặng
1Công ty CP Xây dựng U&I10,000,000
2Cô Nguyễn Thị Ngọc Thiền100,000
3Bác Linh (Quận 3)500,000
4Chú Hùng (Mỹ)100,000
5Chị Vân1,000,000
6Chị Lisa Nguyễn (Mỹ) ủng hộ 100USD1,650,000
7Khán giả xem Đài Đồng Tháp100,000
Bình luận