Tổng số tiền gia đình nhận được: 14,900,000đ và nhiều phần quà
STT
Đơn vị, cá nhân ủng hộ
Số tiền
Quà Tặng
1VNSTEEL - Chi nhánh miền Trung10,000,000
2Nguyễn Danh Anh
Nguyễn Thị Ngọc Thiền
150,000
3Chú Hùng (Mỹ)100,000
4Chị Lisa Nguyễn (Mỹ) ủng hộ 100USD1,650,000
5Chị Hương
DNTN Hoàng Thiên Hương
2,000,000
6Khán giả TPHCM1,000,000
Bình luận