Gia đình Nguyễn Văn Thành rất khó khăn nằm trong diện xoá đói giảm nghèo, có 6 nhân khẩu: hai vợ chồng và 4 con: 3 gái 1 trai . Trong đó, 2 cháu giữa bị bại liệt và tâm trí không bình thường

  • Cháu gái lớn 20 tuổi hiện đã lấy chồng ra ở riêng.
  • Cháu gái nhỏ 13 tuổi, hiện đang theo học lớp 4.

Căn nhà anh chị và các cháu đang ở là căn nhà sàn nằm trên mặt sông, đã mục nát.

Công việc của anh chị không ổn định. Anh thì đi làm thuê, làm mướn, thu nhập không ổn định.

Chị thì phải ở nhà, trông chừng 2 con bị bại liệt. Thỉnh thoảng gửi được con, chị cũng tranh thủ đi bắt ốc, hái rau hoặc cùng anh đi vác thuê, vác mướn 1 buổi.

Ước mơ của anh chị hiện nay chỉ mong sao có 1 số vốn nhỏ để mua cá bán thêm ngoài chợ kiếm thêm thu nhập. Và có thể sửa sang lại căn nhà để che mưa che nắng cho các con.

Tổng số tiền gia đình nhận được: 17,300,000đ và nhiều phần quà
Error requesting data: cURL error 28: Resolving timed out after 5000 milliseconds
Bình luận