Tổng số tiền gia đình nhận được: 13,350,000đ và nhiều phần quà
STT
Đơn vị, cá nhân ủng hộ
Số tiền
Quà Tặng
1Doanh nghiệp tư nhân Công Dung10,000,000
2Chú Hùng (Mỹ)100,000
3Chị Vân1,000,000
4Chung Sanh Thị Nga (Q.Phú Nhuận)
Dương Quốc Chánh
Dương Quốc Hưng
Dương Thị Mỹ Linh
Dương Mỹ Xuân
500,000
5Chị Lisa Nguyễn (100USD)1,650,000
6Khán giả xem Đài Đồng Tháp100,000
Bình luận