Tổng số tiền gia đình nhận được: 18,550,000đ và nhiều phần quà
STT
Đơn vị, cá nhân ủng hộ
Số tiền
Quà Tặng
1TTTMĐT Tâm Hoàn Châu10,000,000
2Quý phật tử Ban từ thiện Phật giáo tỉnh Cà Mau1,500,000
3Hội từ thiện tự nguyện tỉnh Cà Mau vận động chị Ngọc Yến1,000,000
4Linh mục Nguyễn Văn Vinh1,000,000
5Hội chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau500,000
6Nguyễn Thị Thu200,000
7Thanh Túc300,000
8Lâm Văn Đặng200,000
9Ngô Tao Hiền1,000,000
10Nguyễn Quốc Cường300,000
11Bé Trần Tú San300,000
12Cô Hương - khu tập thể trường Đảng 100,000
13Bé Nguyễn Ngọc Tường Anh100,000
14Anh Sinh150,000
15Chị Lisa Nguyễn1,900,000
Bình luận