Tổng số tiền gia đình nhận được: 25,650,000đ và nhiều phần quà
STT
Đơn vị, cá nhân ủng hộ
Số tiền
Quà Tặng
1Vựa tôm khô Thành Chinh10,000,000
2Hằng (Trường Thạnh)100,000
3Nguyệt (Châu Long)100,000
4anh Hữu (Đạt Vinh)200,000
5Huệ (Việt Thành)100,000
6Nguyễn Thị Điệp + Hiệp200,000
7Trang Trí Nội Thất Bình Nguyên300,000
8Tiệm Vàng Trường Vinh (p2)500,000
9Hà Thu Giang (Cãi Nẫy)200,000
10Quách Ngọc Bích Mai (Việt Kiều Úc)600,000
11Diệu Ngọc300,000
12Lê Thị Mảnh (p7)200,000
13Tăng Thị Nhiên (p7)200,000
14Kiều Thị Bông100,000
15Shop Vui (Tắc Vân)100,000
16Khung (Tắc Vân)50,000
17Lê Hồng Nam50,000
18Nguyễn Thị Tiến (xã Lý Văn Lâm)100,000
19Châu Ngọc Ánh100,000
20Lý Văn Chiêu (p 7)200,000
21Sư cô Diệu Hiền300,000
22Huỳnh Thị Phương200,000
23bé Quảng Đăng200,000
24Shop Đăng Vy200,000
25Lâm Thành Bảo200,000
26Ngô Hữu Tiến200,000
27Trần Chí Cường 200,000
28Doanh Nghiệp Cây Xăng Khắc Như (Tắc Vân)100,000
29Úy Ban Nhân Dân xã Hồ Thị Kỷ200,000
30cô Mỹ A (Hồ Thị Kỷ)100,000
31Trần Nguyệt The (gia đình phật tử Từ Quang)100,000
32Mai Thúy Hằng (gia đình phật tử Từ Quang)200,000
33Công ty xe Giáp Diệp500,000
34Xe Hòa Thuận500,000
35Nguyễn Nhật Huy (p9)100,000
36Trần Tấn Lộc (p2)100,000
37Nguyễn Ngọc Phương Anh (p9)100,000
38Võ Hồng Đào100,000
39Vũ Anh Nghiêm100,000
40Võ Thị Tùng100,000
41Nguyễn Văn Đồng100,000
42Lê Phương100,000
43Lê Vân100,000
44Tô Thị Loan100,000
45Lâm Thị Bé Tư100,000
46Huỳnh Văn Mãi100,000
47Tổ từ thiện Tự Nguyện Cái Keo200,000
48Hội từ thiện Tự Nguyện Cà Mau1,000,000
49Cô Tùng Vân300,000
50Trương Ánh Loan300,000
51Huỳnh Thị Kim Liên300,000
52Đào Thị Thanh400,000
53Khưu Tú Mai100,000
54Chị Lisa Nguyễn 2,100,000
55Lưu Trọng Trung Đức 50,000
56Lưu Thị Phương Thảo 50,000
57Ngọc Lan 100,000
58Khán giả hảo tâm10 kg gạo
59Công ty TNHH Nguyễn Huỳnh 500,000
60Thúy Liễu 100,000
61Hồng Yến 100,000
62Thanh Hoa 100,000
63Dì Út 50,000
64Chú Thọ 100,000
65Nguyễn Hồng Nhung 700,000
66Chị Thoa (Úc) 1,000,000
Bình luận