Tổng số tiền gia đình nhận được: 20,500,000đ và nhiều phần quà
STT
Đơn vị, cá nhân ủng hộ
Số tiền
Quà Tặng
1Cty TMĐT Tâm Hoàn Châu 10,000,000
2Anh Nguyễn Thành Ngoan 300,000
3Chị Trần Thị Thu Hà 300,000
4Nguyễn Đỗ Nhật Vy và Nguyễn Đỗ Kiến Hưng 300,000
5Trần Thu Hồng và Quách Kim Phượng 100,000
6Anh Hoàng Tấn 300,000
7Cao Văn Tuấn 200,000
8Phật tử Chùa Từ Nghiêm 300,000
9Đặng Thị Ngọc Hạnh 2,000,000
10Trần Thị Gái 200,000
11Thanh Túc 300,000
12bé An May 500,000
13Trần Thị Thùy Trang 300,000
143 thằng gấu, Uyển Nhi, Thảo Nguyên 500,000
15Chị Bích 300,000
16Trần Minh Phước 100,000
17Nguyễn Thị Kim Hoa 100,000
18Tập thể cán bộ xanh Dìn Ký 500,000
19Chị Lisa Nguyễn 1,900,000
20Chị Thoa (Úc) 2,000,000
Bình luận