Tổng số tiền gia đình nhận được: 18,750,000đ và nhiều phần quà
STT
Đơn vị, cá nhân ủng hộ
Số tiền
Quà Tặng
1Doanh nghiệp tư nhân Hữu Tâm10,000,000
2Gia đình anh Cao Thanh Hoàng500,000
3Chú Hùng (Mỹ)100,000
4Trần Thị Chơn200,000
5Chị Vân1,000,000
6ông Nguyễn Văn Kình 200,000
7Chị Lisa Nguyễn (Mỹ) ủng hộ 100USD1,650,000
8Anh chị Mai Tài1,000,000
94 bạn xem Đài1,400,000
10Anh Sơn
Anh Tuấn
Anh Bảy
1,500,000
11Chị Nguyễn Thị Thu (Bình Thạnh)500,000
12Gia đình Phật tử 200,000
13Chị Ngọc (Q3)500,000
Bình luận