Người con thứ 2 tên Nguyễn Thị Diễm Hường, sinh năm 1982, bị bệnh động kinh

Thấy hoàn cảnh khó khăn, và tình trạng 2 người con như thế, người chồng đã bỏ đi, hiện bà Út đang làm nghề đan lát, trồng dừa, và làm thuê làm mướn để có tiền nuôi con

Nhà cửa hiện nay chỉ là nhà lá, xuống cấp nghiêm trọng. Gia đình họ hang đều rất nghèo, ko thể giúp đỡ cho bà Út nhiều

Mơ ước của bà là có được một số vốn để làm kế sinh nhai, và chữa bệnh cho các con

Tổng số tiền gia đình nhận được: 13,750,000đ và nhiều phần quà
Error requesting data: cURL error 28: Resolving timed out after 5006 milliseconds
Bình luận