Tổng số tiền gia đình nhận được: 14,850,000đ và nhiều phần quà
STT
Đơn vị, cá nhân ủng hộ
Số tiền
Quà Tặng
1Tổng công ty Thép Việt Nam10,000,000
2Chị Hương
DNTN Hoàng Thiên Hương
1,000,000
3Phòng kế hoạch phát triển Bệnh viện Đại học Y dược Tp.HCM1,000,000
4Cô Dương Liên Mỹ500,000
5Cô Nguyễn Thị Song200,000
6Chị Nguyễn Thị Diễm (Đồng Tháp)500,000
7Chị Lisa Nguyễn (Mỹ) ủng hộ 100USD1,650,000
Bình luận