Tổng số tiền gia đình nhận được: 18,370,000đ và nhiều phần quà
STT
Đơn vị, cá nhân ủng hộ
Số tiền
Quà Tặng
1Cty TMĐT Tâm Hoàn Châu 10,000,000
2Ngô Văn Thu 500,000
3Lê Văn Còn 500,000
4Đào Thị Thanh 500,000
5Bạn đọc Báo NLD 220,000
6Chị Lisa Nguyễn 1,850,000
7Chị Hoa (TP.HCM) 1,000,000
8Khán giả xem đài Bình Dương (Tây Ninh) 100,000
9Bạn đọc Báo NLD 2,000,000
10Bà Châu 500,000
11Doanh, Văn, Ý, Khang 1,000,000
12nhà sách Quang Minh 200,000
Bình luận