STT Đơn vị, cá nhân ủng hộ Số tiền Quà tặng
1 Công ty cp thương nghiệp Cà Mau 10,000,000 1 phần quà
2 Công ty Nhựa Bình Minh 1 ngôi nhà 30tr
3 Em Lâm Thành Huy 100,000
4 Chị Hồng 100,000
5 Chú Hùng (Mỹ) 100,000
6 Chị Hương
DNTN Hoàng Thiên Hương
500,000
TỔNG TiỀN: 10,800,000  
Bình luận