Tổng số tiền gia đình nhận được: 17,750,000đ và nhiều phần quà
STT
Đơn vị, cá nhân ủng hộ
Số tiền
Quà Tặng
1TTTMĐT Tâm Hoàn Châu10,000,000
2Cơ sở nhang Thiên Phú2,000,000
3Shop Hoa tươi Lê Lắm1,000,000
4Lại Thanh Liêm200,000
5Chị Lisa Nguyễn1,850,000
6Toàn Cao1,500,000
7Chị Nguyễn Thị Thông1,000,000
8nhà sách Quang Minh200,000
9Nguyễn Minh Hoàng500,000
10Ông bà Nhân - Kiệt và
các cháu Thủ - Khang
500,000
Bình luận