Tổng số tiền gia đình nhận được: 27,450,000đ và nhiều phần quà
STT
Đơn vị, cá nhân ủng hộ
Số tiền
Quà Tặng
1Cty TMĐT Tâm Hoàn Châu 10,000,000
2Chị Thy Hoa (TP.HCM) 2,000,000
3Anh Nguyễn Thành Ngoan 400,000
4Chị Nguyễn Bích Thủy 1,000,000
5Chị Nguyễn Thị Thu 500,000
6Trầm Xuân Hiếu 300,000
7Chú Dũng 2,000,000
8Cô Thuận 300,000
9Nguyễn Trần Như Hoa 500,000
10Đào Thị Thanh 400,000
11Anh Tài 200,000
12Dì Ba400,000
13Nguyễn Thị Hưởng300,000
14Đào Thu Hà500,000
15Nguyễn Kim Oanh200,000
16Nguyễn Thị Hồng Phượng300,000
17Chị Vân1,000,000
18Khán giả TP.HCM1,000,000
19Khán giả xem đài 2,000,000
20Nguyễn Thế Đạt100,000
21Thanh Túc 300,000
22Cty Hương Trang 200,000
23Bé Hứa Cửu Trọng 150,000
24Chị Lisa Nguyễn 1,900,000
25Anh Tấn 1,500,000
Bình luận