Lịch đi khát vọng sống

[calendarizeit]

Mỗi chuyến đi là dịp trải nghiệm thực tế, để tận mắt chứng kiến, tận tay trao tiền cho người khốn khó và kết nối cộng đồng.

Sự yêu quý của cộng đồng với KVS ngày càng nhiều, nên các chuyến đi thường được kiều bào và NHT thường xuyên đăng ký rất sớm. Phương tiện di chuyển của KVS từ Sài gòn có hạn chế, (chỉ 1 xe 16 chỗ), nên đôi khi bài chưa đăng mà NHT đã giữ kín chỗ.

Rất mong quý vị cảm thông vì tinh thần chung là chăm lo cho bà con nghèo.