Lịch phát sóng

Lịch phát sóng chương trình truyền hình nhân đạo Khát vọng sống các đài phát thanh truyền hình:

ĐÀI PHÁTTHỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7CHỦ NHẬT
BÌNH PHƯỚC (BPTV1) 07h:00    21h30
(Phát chính)
BÌNH PHƯỚC (BPTV2)

 07h00
16:00

      
KIÊN GIANG (KG1)      20h35
(Phát chính) 
KIÊN GIANG (KG)
     
13h15
10:00
Ninh Thuận (NTV)
 13h30  17h00
(Phát Chính)
  18h30  
HÒA BÌNH12h35    21h30
(Phát chính)
11h15