Cô Thu sinh ở Đồng Tháp lập gia đình rồi sinh hạ 6 người con thế nhưng 5 người con mất lần lượt sao vài ngày khóc chào đời…

Bình luận