Ngày 17/12/2022 Chương trình truyền hình nhân đạo Khát vọng sống đã tổ chức buổi tổng kết 14 năm Khát vọng sống, kết nối cộng đồng, trợ giúp bà con nghèo hồi sinh.

Hãy cùng Khát vọng sống xem lại sự kiện này đề cảm và thấu hiểu những điều mà Khát vọng sống đã làm trong 14 năm qua và chuẩn bị cho hành trình năm thứ 15.

Bình luận