Khát vọng sống và bánh mì kẹp kem trên sông

Khát vọng sống đã sống được gần 4 năm và giờ đây đã là niềm tin yêu và chờ mong của vài triệu người dân các tỉnh…Chuyên trang chìa tay ra của Phụ Nữ Ngày Nay và chị Đỗ Hương đã ghi lại những cảm xúc của những người làm chương trình sau chuyến đi của những tấm lòng…

Bình luận