Một khát vọng phải sống, một khát vọng phải vượt qua căn bệnh hiểm nghèo, hay một khát vọng vượt qua hoàn cảnh và tai ương… Đó là những khát vọng chính của các nhân vật trong chương trình truyền hình thực tế “Khát vọng sống”.

Bình luận