Thư gởi khát vọng sống của em Nguyễn Anh Lộc 10 tuổi trường tiểu học 1 sông đốc

Kính gởi chương trình Khát Vọng Sống, con tên là Nguyễn Anh Lộc con 10 tuổi học lớp 4c “Trường tiểu học 1 Sông Đốc”. Ngoại con có đi chương trình khát vọng sống về kể cho con nghe rất là vui và sút động và tội nghiệp….

Bình luận